Το Μουσείο Μπενάκη παρουσιάζει την έκθεση «Βιομηχανική Κληρονομιά. Αναβίωση και βιωσιμότητα».

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 29 Μαΐου 2013. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Ιουλίου 2013.

 

Περισσότερα λόγια

Έκθεση αρχιτεκτονικού έργου για τη βιομηχανική κληρονομιά Ελλάδας και Κύπρου κατά την περίοδο 1980-2012. Παρουσιάζεται υλοποιημένο έργο, μελέτες και αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί, που αφορούν την ένταξη νέων χρήσεων σε υφιστάμενα βιομηχανικά κελύφη.

Η έκθεση πραγμαοτοποείται στο πλαίσιο συνεδρίου με τίτλο “Βιομηχανική κληρονομιά: αναβίωση και βιωσιμότητα”, το οποίο θα εξετάσει όλες τις παραμέτρους και τα υλικά αλλά και τις άυλες πηγες, όπως των προφορικών μαρτυριών, ως εργαλεία μελέτης της βιομηχανικής κληρονομιάς.

Στόχος είναι η ανάδειξη του πολυδιάστατου και πολυεπίπεδου ενδιαφέροντος  της ιστορικής βιομηχανικής κληρονομιάς, καθώς και της ανάγκης της διεπιστημονικής της προσέγγισης.

Διοργάνωση

Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς (TICCIH), Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής (ΕΙΑ), Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ,  Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Παν/μίου Πατρών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΠΘ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το ΕΤΕ Κύπρου