Ακαδημίας 3, Αθήνα, 210 3636144, τηλ.: 210 3625520