Τη νέα εταιρική εκστρατεία κοινωνικής υπευθυνότητας παρουσίασε η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ σε επίσημη συνέντευξη Τύπου που διοργανώθηκε τη Δευτέρα 11 Μαΐου. Η εταιρία αποφάσισε να στηρίξει τον οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού χρηματοδοτώντας την ενίσχυση της στελέχωσης της Εθνικής Γραμμής για τα παιδιά- SOS 1056.

Εννέα κοινωνικοί λειτουργοί και πέντε Ψυχολόγοι είναι από σήμερα στη διάθεση του κοινού για κάθε θέμα που αφορά στο παιδί. Αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι γονείς στη σωστή ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών, καθώς και την ανάγκη καθοδήγησής τους από εξειδικευμένους ανθρώπους, η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ αποφάσισε να γίνει συμμέτοχος στην προσπάθειά τους να παρέχουν στα παιδιά ένα υγιές οικογενειακό περιβάλλον.

Από σήμερα, η δράση της Εθνικής Γραμμής για τα παιδιά- SOS 1056 διευρύνεται και μέσω του έμπειρου προσωπικού της, τίθεται στη διάθεση των γονέων που αναζητούν τρόπους ισόρροπης ανάπτυξης των παιδιών τους, παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη.   

Η Γραμμή S.O.S.-1056 λειτούργησε για πρώτη φορά το 1997, ενώ από τον Μάιο του 2007 ανακηρύχθηκε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή Για Τα Παιδιά S.O.S.-1056. Είναι μέλος του Διεθνές Δικτύου Τηλεφωνικών Γραμμών για την προστασία των παιδιών. Στη Γραμμή καλούν παιδιά – θύματα, παιδιά που επιθυμούν να ενημερωθούν για θέματα παιδικής ηλικίας, γονείς, ενήλικες ευαισθητοποιημένοι σε θέματα παιδικής προστασίας, υπηρεσίες και φορείς που δραστηριοποιούνται στα θέματα παιδικής προστασίας. Ο μέσος όρος των εισερχομένων κλήσεων που δέχεται σε καθημερινή βάση η γραμμή αγγίζει τις 1.000 κλήσεις.