Βενιζέλου και Πειραιώς 52, Νέο Φάληρο, τηλ.: 210 3272000