Ο Διαδημοτικός Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Πολίτες για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος από τις Ακτινοβολίες  διοργανώνει μια Ημερίδα την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο Συνεδριακό κέντρο του Δήμου Ν. Ιωνίας Ιωνίας με θέμα Περιβάλλον- Ακτινοβολίες και Άνθρωπος. 
 

Το πάνελ συντονίζει ο Χρήστος Μακαρώνης.

Πρόγραμμα τις Ημερίδας
18.30 – 18.50 μ. μ. Προσέλευση – Έναρξη – Χαιρετισμοί

Ακτινοβολίες και Άνθρωπος
18.50 – 18.55 μ. μ. Βάσω Τζαμαλουκα
Γραμματέας Δημ. Σχέσεων του Συλλόγου

18.55 – 19.00 μ. μ. Χρήστος Μακαρωνης
Πρόεδρος του Συλλόγου

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Κωνσταντίνος Τσεφάλας
Μέλος του Δ. Σ. τις Ε. Ε. Φ.
19.00 – 19.10 μ. μ.

 Ακτινοβολίες και Περιβάλλον 
19.10 – 19.40 μ. μ. Δόκτωρ Στέφανος Τσιτομενέας
Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά και Α Αντιπρόεδρος τις Ε. Ε. Φ.

 Το Περιβάλλον στο Μέλλον >
19.40 – 19.55 μ. μ. Ιωάννα Κουφάκη
Νομικός – Σ. τ. Π.

19.55 – 20.10 μ. μ. Κώστας Διάκος
Νομικός

20.10 – 20.25 μ. μ. Αθανάσιος Παπαχριστόπουλος
Αν. Διευθυντής Δερματολογίας Ευαγγελισμού

20.25 – 20.40 μ. μ. Κυριάκος Κουτρούλης
Δικηγόρος – Δημ. Σύμβουλος

20.40 – 21.30 μ. μ. Ερωτήσεις προς το Πάνελ.