Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών έχουν τη χαρά να σας ανακοινώσουν ότι την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015, υπεγράφη σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Μ.Μ.Α., κύριο Ιωάννη Μάνο, τον Διευθυντή της Κ.Ο.Α., κύριο  Στέφανο Τσιαλή καθώς και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου Οργάνωσης Συναυλιών της Κ.Ο.Α., κύριο Δημήτρη Τουφεξή, αντίστοιχα.

Βάσει του συμφώνου, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών χρίζεται Resident Orchestra του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Οι σχέσεις των δύο οργανισμών εισέρχονται σε νέα φάση η οποία βασίζεται στη λογική της ανταλλαγής υπηρεσιών. Οι τακτικές συναυλίες, οι δοκιμές καθώς και οι διοικητικές υπηρεσίες της Κ.Ο.Α. θα στεγάζονται στους χώρους του Μεγάρου Μουσικής. Σε αντάλλαγμα, η Ορχήστρα θα παραχωρείται κάθε χρόνο για ορισμένες παραγωγές του Μεγάρου Μουσικής. Προβλέπονται, βεβαίως, και συνέργειες (συμπαραγωγές) μεταξύ των δύο φορέων. Η Κ.Ο.Α., τέλος, θα καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες των ανωτέρω χώρων μέσω εκχώρησης στον Ο.Μ.Μ.Α. ποσοστού των εσόδων από τις τακτικές συναυλίες της.

Οι δύο φορείς επεδίωξαν τη σύναψη του συμφώνου, αναγνωρίζοντας τις επιταγές της εποχής που επιζητά τις πολιτιστικές συνέργειες και χαιρετίζουν τα νέα δεδομένα στη συνεργασία τους.