Στο πλαίσιο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις – Γέρακα, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης φιλοξενεί

την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου έκθεση με ενδεικτικά έργα – κατασκευές των μαθητών, μαθητριών του σχολείου. Στα έργα αυτά είναι εμφανής η επαναχρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών και η διερεύνηση τεχνικών, υλικών και μεθόδων διδασκαλίας της τέχνης.

 

Στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από τις 28 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου