Η εικαστική έκθεση με τίτλο The most right swiped men εγκαινιάζεται στο κτίριο του Μπένσουσάν Χάν στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016, η οποία θα διαρκέσει έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2016.

Πρόκειται για μια σύμπραξη καλλιτεχνών και επιμελητών από την Ελλάδα και τη Γερμανία και υλοποιείται με την υποστήριξη του Stiftung Osterberg for arts and culture, με έδρα τη Δρέσδη.

Η έκθεση αυτή, μέσα από μια φρέσκια πειραματική εικαστική και επιμελητική ματιά, νέων στοκαλλιτεχνικό στερέωμα καλλιτεχνών καιθεωρητικών, πραγματεύεται την κυριαρχία της εικόνας στην ψηφιακή εποχή. Τα έργα που θα εκτεθούν –ζωγραφική, εγκατάσταση, γλυπτική, performance, video art, φωτογραφία– θέτουν σύγχρονους προβληματισμούς σχετικά με την διάσταση της διαδικτυακής δημόσιας ταυτότητας και τις ανάγκες της επιτακτικής προσαρμογής της στο βωμό του «ελκυστικού» μέσα από ένα τυποποιημένο οπτικό κώδικα.  Η εγκαθίδρυσητης κυριαρχίαςτης εικόναςως μέσουμαζικής απήχησης στον κόσμο των social media, η τυποποίηση του ιδανικού σώματος, η επιδερμικότητα τουεφήμερουκαι  η υποβάθμιση της εμπειρίας δίνουν τροφή σε νέους εικαστικούς να θίξουν τα ζητήματα αυτά και τις προεκτάσεις τους.Ευρέως χρήσεως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι και το Τinder –του οποίου την ορολογία δανειστήκαμε για τον τίτλο αυτής της έκθεσης– παρέχουν μια κατακλυσμική ροή εικόνων, συνοδευόμενη από μια λακωνική αυτοπεριγραφή, και παράλληλα παρέχουν την εθιστική πολυτέλεια στον εκάστοτε χρήστη να(προ)δικάζει με  αφοριστικά πολλές φορές, οπτικά πάντα ωστόσο, κριτήρια. Η διαδικτυακή ταυτότητα με αυτό τον τρόπο αποκτά φωνή, δραστηριοποιείται σε ένα ενεργό πεδίο, μέσα στο οποίο κρίνει και κρίνεται, φέρει και άγεται, μονολογεί, φλυαρεί και εν τέλει τυποποιείται. Έτσι διαμορφώνεται ένας διαδικτυακός «οδηγός επιβίωσης», ο σωφρονισμός στον οποίο διασφαλίζει την αποδοχή (swipe right) και προλαμβάνει την απόρριψη (swipe left). 

Ποια είναι η διαδικτυακή μας ταυτότητα και πόσο καλά την γνωρίζουμε; Πόσο αντικατοπτρίζει τον πραγματικό μας εαυτό; Από πού πηγάζει η ανάγκη προσαρμογής της στους κανόνες του διαδικτύου;

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: Karin Armbruster • Βασίλης Αλεξάνδρου • Luise Flügge • Δανάη Σουζάνα Κάραληi • Tilman Hornig • Σταύρος Χατζηιωαννίδης • Melanie Kramer • Κώστας Γκουρτζής • Jan Kunze • Σπύρος Προκοπίου • Martin Paul Müller • Ελένη Τσιμίδου • Lisa Pahlke     

Επιμέλεια έκθεσης: Ρένα Πιτσάκη, Ιστορικός Τέχνης
Jonas Wietelmann, Ιστορικός Τέχνης

Έργο: Martin Paul Muller