Στο πλαίσιο των δράσεων του Athens Photo Festival 2013, παρουσιάζεται η έκθεση The in-Tension (Performance as Photography) σε επιμέλεια των εικαστικών και επιτελεστών/performance artists Δημοσθένη Αγραφιώτη και Αντρέα Πασιά στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού BETON7.  

Με έναυσμα τη μίξη διαφορετικών μορφών καλλιτεχνικής δράσης, η οποία παρατηρείται στην ανέλιξη της σύγχρονης τέχνης, η έκθεση αναδεικνύει το έργο αξιόλογων καλλιτεχνών από το διεθνές προσκήνιο, ως αφορμή και ως  κρίσιμη προσπάθεια επανεξέτασης της σχέσης μεταξύ επιτέλεσης/performance art και φωτογραφίας. Στην επιτέλεση, η διάρκεια δημιουργίας ενός έργου ‘ισούται’ με το καθεαυτό έργο. Η φωτογραφία εισάγεται στη διαδικασία αυτή, κατά τη προσπάθεια αποτύπωσης της σωματικής ύπαρξης ενός καλλιτέχνη ή του ίχνους της εν δράσει. Η ‘έν-ταση’ μεταξύ αυτών των δύο καλλιτεχνικών πρακτικών αναδεικνύεται μέσα από την αντίθεση της επιτελεστικής διάρκειας η οποία καταλαμβάνει ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο και της φωτογραφικής στιγμής η οποία συλλαμβάνει μόνο ένα σημείο δράσης. Ως αποτέλεσμα, η εφήμερη διάσταση της επιτέλεσης μεταφράζεται αποσπασματικά από τη φωτογραφία σε  τεκμήριο το οποίο διεκδικεί τη διάσταση της μονιμότητας. Με διάθεση εικονιστικού δοκιμίου, η έκθεση αυτή παραθέτει την απομονωμένη φωτογραφία ως αυτόνομο έργο και την παρουσιάζει σε ένα σύνολο όμοιων καλλιτεχνικών εγχειρημάτων.

Οι διαφορές μεταξύ επιτέλεσης  και φωτογραφίας  είναι πολλές και διαφορετικής υφής, έτσι ο επιτελεστής και ο φωτογράφος μπορούν να επιλέξουν τα στοιχεία πάνω στα οποία θα κτίσουν  συγκλίσεις, αποκλίσεις και εν τέλει ‘εν-τάσεις’. Αυτά τα είδη ‘πρό-θεσης/έν-τασης’ πραγματώνονται με τη φωτογραφία η οποία λήφθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής επιτέλεσης, ή στατικής εικόνας από βιντεοσκοπημένη επιτέλεση, ή εικόνας του επιτελεστή η οποία σκηνοθετήθηκε σε συνεργασία με φωτογράφο ή ακόμα και αυτό-φωτογραφημένης εικόνας του καλλιτέχνη. Η σχέση του επιτελεστή με το φωτογράφο διαμορφώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις  της  εκάστοτε στρατηγικής  σχετικά με τη φύση της ‘έν-τασης’.  Επομένως, αυτή η έκθεση βασίζεται στους τρόπους  διαμόρφωσης  ενός  καλλιτεχνικού  έργου από ένα ‘υβριδικό δημιουργό’, όπως αυτός αναδύεται από τη συγχώνευση του σώματος ενός επιτελεστή και του φακού  ενός φωτογράφου.

Επιτελεστές/Performance artists: Abel Azcona · Alastair MacLennan · Alexandros Plomaritis · Amalia Charikiopoulou · Andreas Pashias · Bartolomé Ferrando · BBB Johannes Deimling · Boris Nieslony · Carlos Martiel · Dagmar I. Glausnitzer-Smith · Demosthenes Agrafiotis · GRAAM · Grigoris Semitecolo · Joseph Ravens · Julien Blaine · Katharina Kastl · Kurt Johannessen · Lala Nomada · Michel Collet · Monika Günther & Ruedi Schill · Pekka Kainulainen · Seiji Shimoda · Valentine Verhaeghe

Φωτογράφοι: Anne Lise Dehee · Daniel Häller · Dimitris Priftis · Fabrizio Garghetti · Jean Marc de Samie · Jesse Clockwork · Jessica Smith · Jouko Vatanen · Juan Pablo Hoyos Ramírez · Kenny Lemes · Manuel Vason · Mathias Pick · Miklos Legrady · Mishka Henner · Monika Sobczak · Rita Rodrigues

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Μελίνα Φιλίππου

Επιμέλεια: Δημοσθένης Αγραφιώτης & Αντρέας Πασιάς
Παραγωγή: epitelesis – Performance Art Foundation