Το Beton7 Gallery παρουσιάζει την έκθεση με τίτλο «The Ends of Arts» σε επιμέλεια Ευριπίδη Αλτιντζόγλου

 

από 5 – 26 Ιουλίου 2013.

Η έκθεση επιχειρεί να διερευνήσει τους παραδοσιακούς και περιορισμένους προσδιορισμούς των κλάδων των τεχνών οι οποίοι δεν είναι πλέον διακριτοί στη σύγχρονη τέχνη, με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει σε ένα στάδιο όπου κατηγοριοποιήσεις τέτοιου τύπου να μην αποτελούν πλέον μια αποτελεσματική στρατηγική για την παραγωγή και ερμηνεία της τέχνης.

Ωστόσο, η πρόθεση των συμμετεχόντων δεν είναι απλά να αναδείξουν τρόπους με τους οποίους μπορεί να υπάρξει τέχνη μετά το «τέλος» της, και ως εκ τούτου να αναζητήσουν μέσα για να ικανοποιηθεί η αβεβαιότητα του Arthur Danto σχετικά με το μέλλον της τέχνης μετά τον Πλουραλισμό, στο πλαίσιο ενός γραμμικού μοντέλου ιστορίας τέχνης.

Αντιθέτως, κάθε έργο παραμένοντας πιστό στην εννοιολογική μεθοδολογία, ασχολείται αποκλειστικά με τη φύση ενός συγκεκριμένου κλάδου και διερευνά δυνατότητες για μια ακόμη πιο ριζοσπαστική και δυνητικά πιο ενδελεχή διαδικασία εξέτασης της μεταβαλλόμενης φύσης της τέχνης μέσα από τη διεπιστημονική προσέγγιση (interdisciplinarity). Η επέκταση των ορίων του πεδίου κάθε κλάδου είναι η μεθοδολογία της παρούσας έκθεσης, και όχι ο στόχος της. Με τον τρόπο αυτό η ομάδα αυτή των έργων θέτει τις βάσεις για την εμφάνιση ενός δεύτερου θεωρητικού/εννοιολογικού πλαισίου (conceptualism).

Την έκθεση The Ends of Arts επιμελείται ο Ευριπίδης Αλτιντζόγλου και περιλαμβάνει έργα των Jim Abernethy, Euripides Altintzoglou, Andrew Bracey, Cornford & Cross, Matthew Dalgleish, Dean Kelland, Adam Kossof, John Timberlake, και Alistair Payne.