Ζυλ Ντασσεν

Ο Χριστός ξανασταυρώνεται, στο Γαλλικό Ινστιτούτο

Το ciné-club του Γαλλικού Ινστιτούτου τον Φεβρουάριο συντονίζεται με τις εκδηλώσεις για το έτος...