Θοδωρος

Έκθεση του γλύπτη Θόδωρου στο Χώρο Τέχνης ΣΤΟart Κοραή

Ο Χώρος Τέχνης ΣΤΟart Κοραή φιλοξενεί την έκθεση του γλύπτη Θόδωρου, με τίτλο "Αρχέτυπα".