Πολεμικό Μουσείο

Το σύνολο «Χρόνος» της ΚΟΑ στο Πολεμικό Μουσείο

Ο «Χρόνος» ξετυλίγει τους «12» μήνες του στο Πολεμικό Μουσείο!