Πολεμικό Μουσείο

Το σύνολο «Χρόνος” της ΚΟΑ στο Πολεμικό Μουσείο

Ο «Χρόνος» ξετυλίγει τους «12» μήνες του στο Πολεμικό Μουσείο!