Μικρό Πολυτεχνείο

Τα πρόσωπα της πείνας, στο Μικρό Πολυτεχνείο

Τα πρόσωπα της πείνας, είναι μια παράσταση κοινωνικής ευθύνης που κάνει το τραπέζι στους...