Υπάρχουν (ή πρέπει να υπάρχουν) όρια στην ελευθερία του λόγου και της έκφρασης; Πρέπει να προστατεύεται ο μισαλλόδοξος λόγος; Υπάρχουν είδη έκφρασης που πρέπει να περιορίζονται (π.χ. πορνογραφία, επίθεση σε θρησκεία, φασιστική προπαγάνδα) ή να χαίρουν ειδικής μεταχείρισης (π.χ., τέχνη); 
Οι καθηγητές Στέλιος Βιρβιδάκης και Βάσω Κιντή συνομιλούν, στο Λεξικοπωλείο, την Τετάρτη 22 Απριλίου 2015, με θέμα: Τα όρια της ελευθερίας έκφρασης με αφορμή το Charlie Hebdo.


O  Στέλιος Βιρβιδάκης είναι Καθηγητής φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. ´Εχει συγγράψει τη μονογραφία La robustesse du bien (Éditions Jacqueline Chambon, 1996 – σε εκτενέστερη έλληνική έκδοση Η υφή της ηθικής πραγματικότητας – Leader Books, 2009), εγχειρίδια για τη διδασκαλία της φιλοσοφίας στο Λύκειο, καθώς και πολλά άρθρα, δημοσιευμένα σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους, πρακτικά συνεδρίων και φιλοσοφικά λεξικά, μεταξύ άλλων, για θέματα ηθικής φιλοσοφίας, γνωσιολογίας, φιλοσοφίας της θρησκείας και φιλοσοφίας της λογοτεχνίας.  Είναι εκπρόσωπος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας, στη Διοικούσα Επιτροπή της FISP (Fédération internationale des sociétés philosophiques).

Η Βάσω Κιντή είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φιλοσοφίας και μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι συγγραφέας του βιβλίου Κουν και Βιτγκενστάιν. Φιλοσοφική έρευνα της Δομής των Επιστημονικών Επαναστάσεων (Σμίλη 1995) και συν-συγγραφέας του βιβλίου Φιλοσοφία της επιστήμης (ΕΑΠ 2003). Έχει κάνει την επιμέλεια του Φιλοσοφία και Τέχνη (Οκτώ 2011) και  την συν-επιμέλεια των Kuhn’s The Structure of Scientific Revolutions Revisited (Routledge 2012) και Το Μοντέρνο στη σκέψη και τις τέχνες του 20ού αιώνα (Αλεξάνδρεια 2013). Ήταν υπεύθυνη σύνταξης του φιλοσοφικού περιοδικού Cogito. Έχει δημοσιεύσει εργασίες της σε διεθνή και ελληνικά ακαδημαϊκά περιοδικά με αντικείμενο τη φιλοσοφία της επιστήμης, τη φιλοσοφία της ιστορίας, τη φιλοσοφία της γλώσσας και την ηθική.