Διοργανώνεται σεμινάριο σύνθεσης και χορογραφίας από τη Χαρά Κότσαλη και την Άρτεμη Λαμπίρη (ομάδα χορού ΜΑΝ), από το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014 στο Studio Κινητήρας.

Αναλύοντας την κίνηση στα στοιχεία της και στο χαρακτήρα της, θα ανακαλύψουμε πώς ο καθένας συνθέτει ένα χορό και πώς κανείς αντιλαμβάνεται την κίνηση διαφορετικά απ’ τον άλλο.

Τι σημαίνει χώρος, χρόνος και δυναμικές για τον καθένα;

Πώς μπορεί κανείς να μιλήσει μέσω της κίνησης;

Πώς μεταφράζεται μία απλή ιδέα σε κίνηση;

Πώς ξεκινά μια χορογραφική σύνθεση;

Με ποιο τρόπο μπορεί μια ιδέα να “γεννήσει” χορό;

Με ποιους τρόπους μπορεί κανείς να μετουσιώσει την γλώσσα της σκέψης του σε κινητική γλώσσα;

Σε αυτό το σεμινάριο θα ερευνήσουμε τα εργαλεία και τις τεχνικές  με τις οποίες μπορεί κανείς να συνθέσει κίνηση: πώς μπορούμε από μια ελάχιστη αρχική ιδέα να δημιουργήσουμε κινητική γλώσσα και να χτίσουμε μια χορογραφία. Με όργανα τις ανθρώπινες αισθήσεις, που όλοι μοιραζόμαστε, θα μπούμε πιο βαθιά στην έννοια της παρατήρησης και κατόπιν καταγραφής και αποτύπωσης στο πάτωμα του Κινητήρα. Μέσω ασκήσεων, αυτοσχεδιασμών και προσωπικής δουλειάς του κάθε συμμετέχοντα θα βρούμε τρόπους με τους οποίους μια διανοητική πρόθεση μετασχηματίζεται σε σωματική έκφραση και τελικά κινητική γραφή/ χορογραφία που απευθύνεται σε κοινό.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για τη σύνθεση και τη δημιουργική διαδικασία της χορογραφίας.

Η Χαρά Κότσαλη και η  Άρτεμις Λαμπίρη συνεργάζονται αρκετά χρόνια τώρα, διδάσκοντας, δημιουργώντας και χορεύοντας μαζί. Μέσα απ’ αυτό το σεμινάριο θα ήθελαν να μοιραστούν εργαλεία, που έχουν είτε μαζί είτε χώρια ανακαλύψει, δουλεύοντας και δημιουργώντας μέσα στο στούντιο και να παράξουν καινούριες ιδέες και δημιουργίες με τους συμμετέχοντες του σεμιναρίου.