Ο Τζιχάν Τούρκογλου μας προσκαλεί σε μια συναυλία μαζί με τους μαθητές του, στον πολυχώρο Ειλισσό  για μια βραδιά σάζι, με παραδοσιακά τραγούδια από την Ελλάδα και την Τουρκία, το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015.

Η συναυλία αυτή είναι μια παρουσίαση της εργασίας μας ενός χρόνου. Η σπουδή επάνω στην οποία εργαζόμαστε, περιέχει τεχνική εξάσκηση του σάζι, καθώς και έρευνα σχετικά με το πως μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτές τις τεχνικές σε ένα ρεπερτόριο επιλεγμένων τραγουδιών από την Ελλάδα και την Τουρκία.

Συμμετέχουν:

Δημήτρης ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗΣ: Σάζι ( με κοντό μπράτσο)

Μαρίτσα ΣΑΜΑΤΑ: Σάζι (με κοντό μπράτσο) & φωνή

Κωνσταντίνος ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ: Σάζι (με μακρú μπράτσο)

Cihan RKOĞLU: Σάζι (με μακρú μπράτσο) & φωνή