Η σχολή εικαστικών και φωτογραφικών σπουδών Όραμα παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα που διερευνούν τις διαφορετικές κατευθύνσεις του κόσμου της φωτογραφίας.

Το Βασικό Πρόγραμμα Σπουδών αναλύει σε βάθος τις πτυχές της καλλιτεχνικής φωτογραφίας και των εικαστικών τεχνών, προσφέροντας ταυτόχρονα τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις. Ολοκληρώνεται με την ετήσια έκθεση των σπουδαστών.

Το πρόγραμμα των Workshops εστιάζει ειδικότερα στις τεχνικές και εικαστικές γνώσεις που απαιτούνται ώστε οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις φωτογραφικές τους δεξιότητες.

Στο Όραμα οι σπουδαστές οικοδομούν τις γνώσεις, την υπομονή,  και το πάθος  που χρειάζεται για να θεμελιώσουν και να διευρύνουν το προσωπικό τους φωτογραφικό όραμα. Παράλληλα αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια και τις εμπειρίες ώστε να μπορούν να εργαστούν ως επαγγελματίες φωτογράφοι.