25ης Μαρτίου & Κάσσου 11, Πλατεία Πετρουπόλεως
Τηλ.: 210 5056099