Πανθέας και Αγ. Νικολάου 17, Σαλαμίνα
Τηλ.: 210 4670011-12