Μεγ. Αλεξάνδρου και Κ. Βάρναλη 32, Περιστέρι
Τηλ.: 210 5780892-3