Ο χορογράφος και ιδρυτικό μέλος της ομάδας Saltator, Γιάννης Καρούνης, παρουσιάζει ένα σεμινάριο χορού με θέμα Η Σωματική και Νοητική Αντοχή σε μία Κινησιολογική Πράξη …

Το σεμινάριο απευθύνεται σε χορευτές, σπουδαστές χορού, αλλά και σε άτομα που ασχολούνται με το σώμα τους, με οποιαδήποτε μορφή άσκησης, επίσης και σε παιδιά που προετοιμάζονται για της επαγγελματικές σχολές χορού.

Οι κινησιολογικές φόρμες που θα χρησιμοποιηθούν θα βοηθήσουν το σώμα να αφυπνιστεί  και να θέσει σε λειτουργία μηχανισμούς σύνδεσης  και προσέγγισης  συναισθημάτων. Έτσι ο άνθρωπος που χορεύει, αυξάνει τα όρια  της αντοχής  του, σε σωματικό  αλλά και νοητικό επίπεδο, αφού αισθάνεται  πλήρης και σίγουρος για  τη στιγμή που αποφασίζει να συμμετέχει ή να δημιουργήσει μια Κινησιολογική πράξη.

Ο Γιάννης Καρούνης είναι ιδρυτικό μέλος της ομάδας Saltator. Επιδιώκει τη συνύπαρξη ανθρώπων, με κοινό κώδικα επικοινωνίας την κίνηση. Αντιλαμβάνεται το χορό σαν ένα μέσο προβολής και έκθεσης συναισθημάτων, όπου το σώμα οδηγείται σε ένα ταξίδι, που σκοπός του είναι η διαδρομή.