Η cheapart στα 17 χρόνια λειτουργίας της σχεδίασε και υλοποίησε μέσα από τις ποικίλες δράσεις της ένα πρόγραμμα έρευνας

και χαρτογράφησης  της σύγχρονης ελληνικής εικαστικής παραγωγής και μιας εις βάθος ανάλυσης νέων τάσεων και ιδεών. Υλοποιώντας προτάσεις καλλιτεχνών και επιμελητών και ομάδων δημιούργησε ένα πλέγμα και ένα δίκτυο συνεργασιών μεταξύ τους. Σήμερα προχωρά ένα βήμα μπροστά. Σχεδιάζει για τα επόμενα χρόνια ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα υποστήριξης και προώθησης της σύγχρονης τέχνης μέσα από καλλιτεχνικές ομάδες, και επιμελητικές ενέργειες.

Η ιδέα

Η cheapart  μέχρι σήμερα προσκαλούσε για μια εκδήλωση επιμελητές ή καλλιτεχνικές ομάδες να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν την πρόταση τους. Αυτό είχε πάντοτε έναν αποσπασματικό χαρακτήρα που περιοριζόταν μόνο στη συγκεκριμένη εκδήλωση με περιορισμένη χρονική διάρκεια με  αποτέλεσμα να χάνεται ο συνολικός τρόπος σκέψης, η προέκταση και η συνέχεια της αρχικής ιδέας των δημιουργών της.

Το πρόγραμμα

Η cheapart προσκαλεί από τον Ιανουάριο του 2013 και για ένα χρόνο καλλιτεχνικές ομάδες ή επιμελητές να παρουσιάσουν μέσα από συγκεκριμένες εκθέσεις διαλέξεις, ενέργειες τις ιδέες και την ερευνά τους. Η cheapart διαθέτει για το διάστημα αυτό το χώρο και τις υποδομές της για την υλοποίηση του προγράμματος. Η πρώτη περίοδος είναι Ιανουάριος  – Νοέμβριος 2013.

Για την πρώτη περίοδο επελέγη η ομάδα Salon de Vortex. Σύντομα θα αναρτηθεί ένα open call για την περίοδο Ιανουάριος – Νοέμβριος 2014

Salon de Vortex CHEAPART 2013 Resident

Η Διαλεκτική της Ανοικοδόμησης
Eγκαίνια Πέμπτη 24 Ιανουαρίου, 2013
24.01 – 17.2.2013
20:00

Τον Ιανουάριο δύο από τα βασικά μέλη της ομάδας Salon De Vortex, ο Γιάννης Γρηγοριάδης και ο Γιάννης Ισιδώρου, εκθέτουν στο χώρο του CheapArt την εγκατάσταση με τίτλο «Η διαλεκτική της ανοικοδόμησης».

Τεκμήρια από αρχειακό υλικό σχετικά με την  αιφνίδια μεταβολή του χτισμένου τοπίου, σύμβολα και ερμηνείες των κοινωνικών κωδίκων που επέβαλε το νεοτερικό πολεοδομικό πρότυπο στην Ελλάδα, αλλά και χειρονομίες της αδρής υλικότητας αποτελούν τα κύρια εκφραστικά εργαλεία αυτής της εγκατάστασης. 

Μια απόπειρα να στοχαστούμε ιστορικά το παρόν  σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται κατά βάση από την λήθη του ιστορικού. Το νέο αυτό σχέδιο αφού επισημαίνει την προβληματική και τον ειδοποιό χαρακτήρα του  ελληνικού μικροαστισμού, προχωρά στην εποπτεία της ανοικοδομητικής ιδέας ως τον κεντρικό άξονα γύρω από τον οποίο αναπτύχθηκαν  οι μέθοδοι και οι πρακτικές  του πλουτισμού, του καταναλωτισμού, της ραγδαίας εξάπλωσης του κιτς και της τελικής πολιτισμικής ομογενοποίησης.

Η εγκατάσταση «Η διαλεκτική της ανοικοδόμησης» προσδιορίζει τις στρατηγικές και τις κατευθύνσεις ενός ευρύτερου ερευνητικού εγχειρήματος υπό τον τίτλο Urbanism for Dummies.