Τάκη 4, Ψυρρή
Τηλ.: 210 3240808

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 10.00-14.00 και 17.00-20.00, Τετάρτη- Σάββατο 10.00-15.00