Από την Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος ανακοινώνεται ότι, η Γραμματεία της Σχολής θα δέχεται τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις Προκριματικές και Εισαγωγικές Εξετάσεις της Σχολής

 από την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013έως και την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013 εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ( επικυρωμένη φωτοτυπία)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ  ή  ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

8 (ΟΚΤΩ) ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το εικοστό πέμπτο.