Δρόση και Δροσίνη, Πλ. Σολωμού, Ψυχικό
Τηλ.: 210 6745135
E-mail: [email protected]