Σχιστής 4, Καστέλλα
Τηλ.: 210 4222113
Ε-mail: foundation@pnykart.org