Πώς μπορώ να βρω αυτό που ψάχνω στο διαδίκτυο; Τι κρυφά κόλπα και εργαλεία υπάρχουν για να βελτιστοποιηθεί αυτή η αναζήτηση; Σκοπός του εργαστηρίου είναι να προσεγγίσει με τρόπο πρακτικό και κατανοητό αυτό που ονομάζουμε πληροφοριακή εγγραματοσύνη (information literacy) στο Διαδίκτυο, δηλαδή την ικανότητα να προσδιορίζουμε, να εντοπίζουμε, να αξιολογούμε και να αξιοποιούμε την πληροφορία που μας ενδιαφέρει, με χρήση ψηφιακών μέσων.

Στο πλαίσιο αυτό θα μελετηθούν τα χαρακτηριστικά, οι δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα αλλά και τα σκοτεινά σημεία του ψηφιακού τρόπου πρόσβασης στη γνώση/πληροφορία, μέσα από συζήτηση συναφών θεματικών, όπως η βασική λειτουργία των μηχανών αναζήτησης, οι μηχανισμοί ταξινόμησης αποτελεσμάτων, η εξατομικευμένη αναζήτηση, η αποτίμηση της εγκυρότητας των ιστότοπων πληροφόρησης, καθώς και θέματα ιδιωτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.  Τέλος, θα εξεταστούν πρακτικές «έξυπνης» αναζήτησης και βέλτιστης αξιοποίησης των παρεχόμενων εργαλείων αναζήτησης.

Το εργαστήριο θα διεξαχθεί από τον Δρ. Γιάννη Χριστοδούλου.

Γιάννης Χριστοδούλου

Ο Γιάννης Χριστοδούλου είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και διδάσκων στο Τμημα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Πληροφορίες:
Σε ελληνική γλώσσα
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής: Παρακαλούμε να αποσταλεί η δήλωση συμμετοχής μία μέρα πριν την διεξαγωγή του διαδικτυακού σεμιναρίου το αργότερο μέχρι τις 15:00 μέσω ηλεκτρονικού εντύπου.
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο www.goethe.de/ins/gr/el/sta/ath/ina.html