Ασκληπιού 130Α και Σ. Κυρήνης 1, Αθήνα
Τηλ.: 210 6446512