Από τις εκδόσεις Παπαζήση κυκλοφορεί το βιβλίο «Παιδική Ηλικία και Θρησκευτικά» της Έλενας Μαυρομούστακου.

Ένα βιβλίο για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κοινωνιολόγους με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα ζητήματα της παιδικής ηλικίας αλλά και κατηχητές και γονείς με ιδιαίτερες ευαισθησίες στην θρησκευτική διαπαιδαγώγηση του παιδιού.

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται η έννοια της παιδικής ηλικίας σύμφωνα με την επιστήμη της Κοινωνιολογίας. Γίνεται αναφορά στα δικαιώματα του παιδιού, τα ψυχοπαιδαγωγικά χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας, την παιδική ηλικία των Ισραηλιτών και την αντίληψη του Ιησού για την παιδική ηλικία στην ευρεία της διάσταση. Ακόμα, γίνεται λόγος για το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) των Θρησκευτικών περασμένων ετών αλλά και το σύγχρονο Α.Π.Σ. των Θρησκευτικών καθώς και στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) των Θρησκευτικών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα που έχει γίνει στα σύγχρονα σχολικά εγχειρίδια όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου με σκοπό τη δημιουργία του πορτραίτου του παιδιού και την άντληση πληροφοριών σχετικά με τη σχέση του παιδιού με την οικογένεια, την κοινωνία, την Εκκλησία, τους συνανθρώπους του και το Θεό. Τελικά, ποιο παιδί έχουν ως πρότυπο οι μαθητές του Δημοτικού σχολείου;