Το Beton7 ανακοινώνει το Open Call για τη συμμετοχή νέων καλλιτεχνών με την Camerata Youth σε μια σειρά συναυλιών που θα λάβουν χώρα την καλλιτεχνική περιόδο 2013/2014 στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Beton7.

Η Ευρωπαϊκή Καμεράτα προσκαλεί νέους καλλιτέχνες (όριο ηλικίας 35 έτη μέχρι την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων) για τη συμμετοχή τους με την Camerata Youth σε μια σειρά συναυλιών που θα λάβουν χώρα την καλλιτεχνική περιόδο 2013/2014 στις αίθουσες του Beton7 στην Αθήνα στα επιμέρους όργανα:

Βιολί, Βιόλα, Τσέλλο, Κοντραμπάσσο, Όμποε, Φαγκότο, Κόρνο, Κλαρινέτο, Τρομπέτα, Τρομπόνι, Τύμπανα / Κρουστά

Οι ενδιαφερόμενοι νέοι καλλιτέχνες καλούνται να αποστείλουν τα παρακάτω στην διεύθυνση, ή με φαξ ή e-mail «CAMERATA EUROPAEA-YOUTH: Mayrweg 3c, 6071 Aldrans-Innsbruck, Austria, Email: youth@camerata.eu | Tel. +43(0)512-361291 | Fax: +43(0)512-560328» μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2013:

Βιογραφικό σημείωμα
Πιστοποιητικά, συστατικές επιστολές, διακρίσεις και βραβεία
CD-ήχου και / ή βίντεο εγγραφές (προαιρετικό)
Έντυπο αίτησης (PDF) (πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση)

Οι επιλεγμένοι καλλιτέχνες μετά από πρόσκληση θα πρέπει να εκτελέσουν ένα έργο (ή μέρος ενός έργου) επιλογής τους από την κλασική, ή ρομαντική, ή μοντέρνα/μεταμοντέρνα περίοδο, διάρκειας μέχρι 10 min σε μία από τις αναφερόμενες ημερομηνίες ακροάσεων: 31 Οκτωβρίου ή 2 Νοέμβρίου 2013 στο BETON7.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω e-mail στο youth@camerata.eu.