Ύστερα από τη μελέτη των φακέλων και μετά τις ακροάσεις όλων των υποψηφίων, και την υποδειγματική λειτουργία των μελών του ΔΣ κατά τις ακροάσεις, που έγιναν με άνεση χρόνου, με πλήρη διαφάνεια, περιφρούρηση των προσωπικών δεδομένων και ίση απόσταση προς όλους τους υποψηφίους, το ΔΣ επέλεξε ως Καλλιτεχνικό Διευθυντή του ΔΗΠΕΘΕ ΠΑΤΡΑΣ για τα επόμενα δύο έτη και με δυνατότητα παράτασης για ένα έτος, σύμφωνα με την προκήρυξη, τον κ. Λουκά Θάνο.

Η πρόταση υπηρετεί τους σκοπούς, τον ρόλο και τους λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκαν τα ΔΗΠΕΘΕ. Ιδιαίτερα, για το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας και την πολιτική του Δήμου στον πολιτισμό, σκοπός είναι να παρουσιάσουμε παραστάσεις υψηλού περιεχομένου και αισθητικής, να υπηρετήσουμε τις θεατρικές ανάγκες της πόλης μας, αλλά και της Περιφέρειας, να δώσουμε αισιοδοξία αυτή τη δύσκολη εποχή, να προσφέρουμε καλλιέργεια στον άνθρωπο, δύναμη στον εργαζόμενο για να παλέψει για τα δικαιώματά του, για καλύτερη ζωή.

Αυτό προβλέψαμε και στην προκήρυξη για τη θέση του ΚΔ που δίνει βαρύτητα στην «πρόταση για τον χαρακτήρα και τον ρόλο που πρέπει να παίξει το ΔΗΠΕΘΕ στον Δήμο και την Περιφέρεια, πού πρέπει κυρίως να απευθύνεται, με ποια μέσα και για ποιους σκοπούς».

Σύμφωνα και με τις παραγράφους 1, 1α, 1β, 2,3 και 4 της προκήρυξης, μελετήσαμε σχολαστικά τους φακέλους των 29 υποψηφίων, ώστε να εκπληρώνονται κατά το δυνατόν περισσότερο οι όροι και οι προϋποθέσεις που είχαμε θέσει ώστε να καταλήξουμε στην καλύτερη για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. επιλογή.

Ο μεγάλος αριθμός των υποψηφίων αναδεικνύει το κύρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας. Οι αξιόλογοι καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη διαδικασία μας τιμά και τους ευχαριστούμε όλους.

Κριτήρια της επιλογής ήταν, οι προτάσεις, οι δράσεις και η πολιτική του νέου ΚΔ να έχουν κατεύθυνση:

-Να φέρουν περισσότερο λαϊκό κόσμο στο θέατρο, να φέρουν το θέατρο κοντά στον κόσμο, να έχουν στρατηγική που θα αγγίξουν τη νεολαία, φοιτητές, μαθητές.
-Να υπάρχουν οι δυνατότητες, ικανότητες, καλλιτεχνικές σπουδές και εμπειρία που θα ανεβάσουν τη λειτουργία του ΔΗΠΕΘΕ σε ανώτερο επίπεδο.
-Να υπάρχει ολοκληρωμένη συγκρότηση για τις τέχνες και σφαιρική άποψη που θα εγγυάται για κάθε δράση του ΔΗΠΕΘΕ την ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ και την ΥΨΗΛΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ.
-Να μπορεί να υλοποιήσει την κατεύθυνση δημιουργίας και λειτουργίας του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ και ως ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, που δεν έχει γίνει ως τώρα.
-Να έχει τη γνώση, εμπειρία και προτάσεις για συνεχή ποιοτική αναβάθμιση της Δραματικής μας Σχολής.
-Να έχει εμπειρία και ικανότητες διοίκησης, παραγωγής και ανανέωσης της δραματουργίας με νέες προτάσεις με καλλιτεχνική ποικιλία και πρωτοτυπία.