Λεωφόρος Αλεξάνδρας 192, Αθήνα
Τηλ.: 210 6469398, 210 6445221