Αγ. Μελετίου 61, Αθήνα
Τηλ.: 210 8650250, 210 8620231