Σ. Πηγάδα και Π. Βλάχου, Αχαρναί
Τηλ.: 210 2462701