Ακριβώς ένα χρόνο μετά το Roto Vildblomma οι MOHAMMAD επιστρέφουν με νέα κυκλοφορία. Πρόκειται για το Spiriti, μία συλλεκτική έκδοση σε κουτί που

περιλαμβάνει 3 δίσκους βινυλίου. Το Spiriti αλλα και παλαιότερο υλικό τους πρόκειται να παρουσιάσουν σε δύο ξεχωριστές παραστάσεις [και οι δύο στις 18 Μαΐου] στο Beton7.

 
Οι MOHAMMAD είναι οι Coti, Ilios & Νίκος Βελιώτης. Σαν MOHAMMAD λειτουργούν από το 2009. Μέχρι τώρα έχουν εμφανιστεί στην Ελλάδα, Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία, Ελβετία και F.Y.R.O.M.