Σινώπης 6, Πύργος Αθηνών, Αμπελόκηποι
Τηλ.: 210 7776797