Η Δημοτική Καπναποθήκη Καβάλας, φιλοξενεί την ομαδική έκθεση με τίτλο «Μέσα στο κουτί-έξω από τα όρια:…

Η διερεύνηση του κοινωνικού φύλου από Ελληνίδες καλλιτέχνιδες που δρουν στον δημόσιο αστικό χώρο» που πραγματοποιείται στις 26-29 Ιουλίου 2012, στο πλαίσιο του συνεδρίου Knowledge in a Box: How Mundane Things Shape Knowledge Production.

Η ομαδική έκθεση Μέσα στο κουτί-έξω από τα όρια: Η διερεύνηση του κοινωνικού φύλου από Ελληνίδες καλλιτέχνιδες που δρουν στον δημόσιο αστικό χώρο, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του συνεδρίου Knowledge in a Box: How Mundane Things Shape Knowledge Production και παρουσιάζει τη δουλειά Ελληνίδων καλλιτεχνών που δρουν στον δημόσιο αστικό χώρο. Tα έργα τους, κατασκευές και ζωγραφικοί πίνακες, έγιναν με αφορμή το συνέδριο και έχουν ως αφετηρία το κουτί στην εννοιολογική του διάσταση, καθώς αυτό επενδύεται με την προβληματική της έμφυλης ταυτότητας.

 
Οι καλλιτέχνιδες που παίρνουν μέρος είναι οι εξής: η Dizi με την κατασκευή «Chocolate Box»• η Μαρίκα Κωνσταντινίδου με τον πίνακα «Triple Samurai» και το αντικείμενο με τίτλο «Rainbow», η Μora με τον πίνακα «Μy Perfect Me», η Νique με ένα «paper toy», μια κατασκευή που συνδέεται με την κουλτούρα του graffiti , η Reis με την κατασκευή «Not an empty box», η Simoni με την κατασκευή «Τhe Secret Garden».