25ης Μαρτίου και Παραλία (ακριβώς δίπλα από το Ποσειδώνιο Αθλητικό Κέντρο), Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 210 2310 895800