Χ. Σμύρνης και Κενταύρου, Καμίνια, Πειραιάς
Τηλ.: 210 4122153-4