Λ. Κηφισίας 245, Κηφισιά
Τηλ.: 210 6233567, 210 6232808