Γρηγ. Λαμπράκη και Καλυψούς, Δημοτ. Σταδίου 9, Καλλιθέα
Τηλ.: 210 9510950, 210 9510909