Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, παρουσιάζει την έκδοση Συνταγματικά Κείμενα των Ιονίων Νήσων
 

… η οποία μάλιστα κυκλοφορεί και στην αγγλική γλώσσα.

Η έκδοση Συνταγματικά Κείμενα των Ιονίων Νήσων από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, το 2008, αποτυπώνει μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες πτυχές της ελληνικής συνταγματικής και πολιτικής ιστορίας.

Η έκδοση στην αγγλική γλώσσα του σημαντικού αυτού έργου, το 2012, απευθύνεται στο διεθνές κοινό, και αναδεικνύει τη διαλεκτική σχέση που ανέπτυξε ο Ιόνιος χώρος κατά τα νεότερα χρόνια με τη Δύση και την Ανατολή, εντάσσοντας έτσι τον ελλαδικό χώρο στο ευρύτερο ευρωπαϊκό, ιστορικό και πολιτικό, γίγνεσθαι.