Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης διοργανώνει τη διάλεξη με θέμα «Η γκρεκάνικη γλώσσα και η περιοχή της», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων…

… με τίτλο «Ιταλική γλώσσα στον κόσμο» που βρίσκονται στη 12η εβδομάδα τους, τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012, στις 19.30.

Υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας
Η Διευθύντρια του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης Κα Maria Rosa Girace έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στην διάλεξη-θέμα «Η γκρεκάνικη γλώσσα και η περιοχή της – Πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ του Σαλέντο (Απουλία) και της
Ελλάδας», με εισηγητές τους Rocco Aprile, Silvano Palamà και Roberto Aprile
Η διάλεξη θα γίνει στην ελληνική γλώσσα
Συντονίζει ο Antonio Crescenzi

Ακολουθώντας το θέμα «Ιταλία και γεωγραφικές περιοχές» της 12ης Εβδομάδας ιταλικής γλώσσας στον κόσμο, το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης έκρινε σημαντικό να καλέσει τρεις ερευνητές της γκρεκάνικης γλώσσας που ομιλείται ακόμη και σήμερα σε επτά χωριά του Σαλέντο (Απουλία).

Το γκρίκο γεννήθηκε, πιθανότατα, κατά τον 9ο – 10ο μ.Χ. αιώνα, όταν οι αυτοκράτορες της Μακεδονικής Δυναστείας κατόρθωσαν να επανακτήσουν μεγάλο μέρος της νοτίου Ιταλίας, δημιουργώντας έτσι την δυτικότερη των επαρχιών τους και για να εξασφαλίσουν επί μακρόν την κυριαρχία τους σε αυτές τις περιοχές, διευκόλυναν την εγκατάσταση αποίκων, ιερέων μαζί με τις πολυάριθμες οικογένειες τους, εμπόρων και διοικητικών λειτουργών, με συγκεκριμένο στόχο την μέγιστη εκμετάλλευση των λιμένων του Οτράντο και της Καλλιπόλεως στις θαλάσσιες εμπορικές ανταλλαγές με την Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Το γκρίκο πέρασε από γενιά σε γενιά κυρίως μέσα από την προφορική παράδοση: στις μέρες μας παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον, ακόμη και θεσμών, για αυτό το ιδίωμα του οποίου οι αρχαίες καταβολές επιβεβαιώνουν τους ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν την Ιταλία με την Ελλάδα.

Θα ακολουθήσουν, χοροί και τραγούδια από το συγκρότημα Canzoniere Grecanico Salentino