Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και τις 27 Νοεμβρίου 2011.