Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος συνεχίζει τον κύκλο «Η νεολαία που καινοτομεί», αναδεικνύοντας τους νέους επιχειρηματίες της αλλαγής που είναι αποφασισμένοι να βρουν λύσεις, απαντώντας στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις του 21ου αιώνα.

To Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, επιθυμώντας να προβάλει αυτή τη θετική δυναμική που στοχεύει να ξανακάνει τον κόσμο γοητευτικό, δίνει τον λόγο σε νέους Έλληνες και Γάλλους που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για να επινοήσουν ένα νέο κοινωνικό μοντέλο, πιο συνεργατικό, πιο αλληλέγγυο και με μεγαλύτερο σεβασμό στο περιβάλλον. Ο σκοπός του κύκλου αυτού είναι να δημιουργήσει ένα δίκτυο ανταλλαγής ορθών πρακτικών και να εμπνεύσει τους νέους Έλληνες και Γάλλους να φτιάξουν μαζί θετικά σχέδια που θα δίνουν τη δυνατότητα να σκεφτούμε διαφορετικά τις δύο χώρες μας.

Ομορφαίνουμε την πόλη και τη ζωή μας – καινοτομία των πολιτών

Η τέταρτη συνάντηση της «Νεολαίας που καινοτομεί» είναι αφιερωμένη στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Τα τελευταία χρόνια η πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες έδωσε στη νεολαία τη δυνατότητα να επανεξετάσει την έννοια του πολίτη, χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως τρόπο στράτευσης. Αυτά τα καινούργια εργαλεία επέτρεψαν την πρόταση νέων τρόπων συνομιλίας με τους πολιτικούς, συμβάλλοντας στην επανεφεύρεση της πόλης και των συνοικιών της.

19:00 | Έναρξη της εκδήλωσης από τον Christophe Chantepy, Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα.

Οι καινοτομίες που ομορφαίνουν την πόλη και τη ζωή μας

Yacine Aϊt Kaci, δημιουργός του Elyx, του εικονικού Πρέσβη των Ηνωμένων Eθνών
Jean-Pierre Goux, ιδρυτής του σχεδίου Blueturn και συγγραφέας του βιβλίου «Siècle Bleu»
Στεφανία Ξυδιά, συνιδρύτρια της Place Identity MKO

20:15 | Σύντομες παρουσιάσεις (pitch) των πολιτικών καινοτομιών

Βίβιαν Δούμπα & Ολυμπία Δάτση, συνιδρύτριες της ομάδας Topio
Παναγιώτης Βλάχος, συνιδρυτής της πλατφόρμας «VouliWatch»

Συντονιστής της βραδιάς: Mathieu Baudin, ιδρυτής του Institut des Futurs Souhaitables

Ταυτόχρονη µετάφραση – Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης