Το Αβγό παρουσιάζει το Σάββατο 14 Μαρτίου 2015 το εργαστήριο H καλλιέργεια της μουσικότητας μέσα από την παιδαγωγική προσέγγιση του Zoltán Kodály. Let us sing correctly!

Στόχος του εργαστηρίου μουσικής παιδαγωγικής είναι να μυήσει βιωματικά τους συμμετέχοντες στις αρχές της παιδαγωγικής προσέγγισης και τη μεθοδολογία διδασκαλίας του Ζoltán Kodály, όπως αυτές εφαρμόζονται στην Ουγγαρία, και να προσφέρει προτάσεις για το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ελληνική δημόσια και ωδειακή εκπαίδευση.

Έμφαση θα δοθεί στην πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων στη μουσική ανάγνωση και γραφή, στην καλλιέργεια ακοής και στο χορωδιακό τραγούδι, τα οποία αποτελούν βασικά εργαλεία της φιλοσοφίας του Kodály. Θα δοθούν, επίσης, πληροφορίες για τις ανώτατες μουσικές σπουδές και τα ιδρύματα της Ουγγαρίας, στα οποία μπορεί κανείς να εξειδικευτεί στην μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση του Kodály.

Το εργαστήρι απευθύνεται σε δασκάλους/καθηγητές μουσικής δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σε μουσικοπαιδαγωγούς, σε φοιτητές μουσικών τμημάτων και σε σπουδαστές/αποφοίτους ωδείων που τους ενδιαφέρει η μουσική παιδαγωγική.

Διδάσκουσες: Εριφύλη Δαμιανού, Αγγελική Πλόκα, Yasmin Folini, Σοφία Γιολδάση