Ο χώρος τέχνης William James παρουσιάζει την έκθεση «Γραφισμοί» η οποία θα εγκαινιαστεί την Παρασκευή

17 Δεκεμβρίου 2010, στις 19:30.

Δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια η έννοια του γραφισμού, μολονότι ένα πλήθος σημασιών περικλείεται μέσα σ’ αυτόν. Στις απαρχές της, η πράξη του απεικονίζειν δεν υπήρξε ζωγραφική αλλά ένα είδος γραφισμού.

Οι εικόνες του Λασκώ δεν είναι ζωγραφική, αλλά διευρυμένη κίνηση μιας χειρονομίας και ένα γραφικό σημείο απολύτρωσης. Τα πρώτα γνωστά έργα ζωγραφικής δεν αντιπροσωπεύουν ένα κυνήγι ή μια οικογενειακή σκηνή, αλλά γραφικά δομικά στοιχεία χωρίς καμία σχετική περιγραφή.

Όλες αυτές οι πρώιμες μορφές προτείνουν, ως εκ τούτου, μια εικονιστική τέχνη, άμεσα συνδεδεμένη με τη γλώσσα και ήταν, με την ευρύτερη έννοια, πολύ πιο κοντά στη γραφή παρά σε αυτό που θα ονομάζαμε σήμερα ένα έργο τέχνης. Ο γραφισμός είναι λοιπόν γραφή; Ο γραφισμός επιδιώκει την επικοινωνία; Δύσκολη η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε γραφισμό μόνο όταν έχουμε γραφή. Η χειρονομία του συνδέεται με την περιπέτεια της γραφής.

Οι πρώιμες απεικονίσεις του γραφισμού παρουσίαζαν  μια μορφή γραφής που αποτελούσε μια συμβολική μεταφορά  και δεν ήταν αντιγραφή της πραγματικότητας, αλλά προϋπόθετε την ύπαρξη της γραφής. Από την άλλη πλευρά ο γραφισμός δεν αποτελούσε μια φωτογραφική αναπαράσταση της πραγματικότητας, αλλά μόνο μια αφαίρεση από αυτήν και έμενε προσανατολισμένος σε θρησκευτικά και λατρευτικά ζητήματα.

Ο γραφισμός ξεκινά από το γράμμα αλλά δεν εγκλωβίζεται μέσα σ’ αυτό. Ο γραφισμός υφίσταται ανάμεσα στο γράμμα και στην εικόνα. Δημιουργεί μια τέχνη της μετάβασης. Μπορεί να οριστεί ως την ισότιμη διαχείριση  της πληροφορίας, της γνώσης και της εικαστικής απεικόνισης.

Οι γραφισμοί δεν υφίστανται περιορισμούς. Βρίσκονται στο σχέδιο, στους τυπογραφικούς χαρακτήρες, στις αφίσες, στις πινακίδες ή απλά μέσα στην εικόνα και στην εικονογράφηση του κειμένου. Χρησιμοποιεί τη γλώσσα, επιδιώκει την επικοινωνία. Οι τρόποι του είναι πολλές φορές η αναζήτηση με εμφατικό τρόπο αυτής της κοινοποίησης.

Οι γραφισμοί μέσα από έργα των

Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη, Χρύσσας, Γ. Γαϊτη, Φ.Κόντογλου, Α.Ακριθάκη, Σ.Χειμωνίδη, Γ.Κουνέλη, Niki de Saint Phalle, Ο.Περβολαράκη, κ.α.