Κυκλοφόρησε η μελέτη, Γιατί οι πολιτικοί λένε ψέματα, γραμμένο απο τον πολιτικό επιστήμονα Τζον Τζ. Μερσχάιµ…

Ο Τζον Τζ. Μερσχάιµερ, ένας από τους σηµαντικότερους πολιτικούς επιστήµονες της εποχής µας, µας προσφέρει την πρώτη συστηµατική ανάλυση του ψεύδους ως εργαλείου διακυβέρνησης, κατηγοριοποιώντας τα είδη, τις αιτίες και τα δυνητικά οφέλη και βλάβες. Τo αποτέλεσµα είναι ένα πλούσια ενηµερωµένο και τεκµηριωµένο βιβλίο που θα αλλάξει τις αντιλήψεις µας σχετικά µε το γιατί λένε ψέµατα οι ηγέτες κρατών και οι κυβερνήσεις τους.

Μπορούµε να καταδικάσουµε συλλήβδην τους πολιτικούς; Είναι το ψέµα ο βασικός τρόπος παραπλάνησης των πολιτών;
Καµία διάκριση δεν είναι ίσως πιο σηµαντική από αυτήν ανάµεσα στο ψέµα που απευθύνεται προς µια άλλη χώρα και στο ψέµα που απευθύνει κάποιος ηγέτης στον ίδιο του τον λαό.

«Είναι, άραγε, η ψευδολογία στην εξωτερική πολιτική μια επονείδιστη και κατακριτέα συμπεριφορά ή ένα χρήσιµο εργαλείο διακυβέρνησης; Πότε είναι καλό να πουν ψέµατα οι ηγέτες στους πολίτες τους; Υπάρχει πολύ ή λίγο ψέµα στη διεθνή πολιτική σκηνή; Ο Τζον Μερσχάιµερ απαντά σε τέτοια εκρηκτικά ερωτήµατα µε την τόλµη και την πρωτοτυπία για τις οποίες έχει αποκτήσει φήµη. Πρόκειται για την οξυδερκή µελέτη ενός από τους πλέον προκλητικούς στοχαστές του κόσµου».

Moisés Naím, Carnegie Endownment for International Peace

«Αυτή η πρωτοποριακή µελέτη της ψευδολογίας στη διεθνή πολιτική είναι γεµάτη εκπλήξεις. Οι ηγέτες µπορούν να πουν ψέµατα ο ένας στον άλλον χωρίς σοβαρές επιπτώσεις, αλλά πολύ σπανιότερα απ’ όσο θα υπέθετε κανείς. Ωστόσο, όταν οι ηγέτες ψεύδονται στους πολίτες τους σχετικά µε την εξωτερική πολιτική, µπορεί να προκληθεί µεγάλη ζηµιά – ιδιαίτερα στις δηµοκρατίες. Ο Τζον Μερσχάιµερ ταξινοµεί τα διάφορα είδη ψεµάτων και ζυγίζει τους κινδύνους που συνιστούν µέσα από µια διορατική και επίκαιρη ανάλυση».

James F. Hoge, Jr., Πρόεδρος
του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων