Πάνω από το επιθυμητό εθνικό στόχο αναμένεται να φτάσει η ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού μέχρι και το τέλος του 2008 στην Ελλάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση της «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ». Η μη κερδοσκοπική και μη επενδυτική εταιρεία «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» ανακοίνωσε επισήμως ότι η ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αναμένεται να φτάσει και να ξεπεράσει τον εθνικό στόχο των 44.000 τόνων έως το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του διευθύνοντα συμβούλου της εταιρείας, Σπύρο Ευθυμίου, το 2007 επιτεύχθηκε το 71% του εθνικού στόχου και από τις αρχές του 2008 φαίνεται ότι μπήκαμε σε τροχιά προς την επίτευξη και υπερκάλυψή του!

Τόσο στο τελευταίο τετράμηνο του 2007, όσο και στο πρώτο τρίμηνο του 2008, ο μηνιαίος ρυθμός συλλογής είναι περίπου 3.700 τόνοι. Συνεπώς, η συνολική ετήσια συλλεχθείσα ποσότητα για το έτος 2008 αναμένεται να είναι άνω του στόχου των 44.000 τόνων.

Η Ανακύκλωση Συσκευών, δημιουργήθηκε από πρωτοβουλία εταιρειών εισαγωγής και κατασκευής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αντικειμένων, προσαρμοσμένη στη θεσμοθετημένη πρακτική ΥΠΕΧΩΔΕ, «ο ρυπαίνων πληρώνει» και «η ανακύκλωση είναι υποχρέωση των παραγωγών».

Η εταιρία συστήθηκε το 2004 με αδειοδότηση του ΥΠΕΧΩΔΕ και αποτελεί φορέα υπεύθυνο για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα. Η εταιρεία συνεργάζεται σήμερα με 354 δήμους (από 9 το 2005) και εξυπηρετεί περί τα επτά εκατομμύρια ανθρώπους.

Έχει στη διάθεσή της τέσσερα κέντρα ταξινόμησης, τρία προσωρινής αποθήκευσης, οκτώ μονάδες επεξεργασίας, και στοχεύει στην ετήσια συλλογή τουλάχιστον τεσσάρων κιλών αποβλήτων οικιακής προέλευσης ανά κάτοικο.

Μέσα στο Μάιο αναμείνατε για τη νέα διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κοινού.